arborrning pågår

Arborrverk som monterats på grävmaskin